Subsidies

CO7 ondersteunt erfgoedprojecten en culturele voorbeeldprojecten met projectsubsidies.

De financiële ondersteuning door CO7 vervangt de bestaande financiële en andere ondersteuning binnen de zeven CO7 gemeenten niet, maar is er aanvullend aan.

Andere subsidies

Steunpunt OP/TIL bundelt heel wat informatie om op maat van jouw cultureel project een financieringsmix te maken.

Cera investeert met haar maatschappelijke werking op regionaal, nationaal en internationaal vlak.

Ook de Vlaamse overheid kent subsidies toe aan bovenlokale cultuurprojecten of aan innovatieve partnerprojecten.

De Provincie West-Vlaanderen subsidieert ook het bezoek aan erfgoedlocaties.