Stuurgroep Onroerend Erfgoed

Dirk Cuvelier Coördinator Regionaal Landschap
Ann Van Eeckhoutte Stedenbouwkundig ambtenaar Heuvelland
Patrick Blancke Diensthoofd Ruimtelijke Ordening Zonnebeke
Lies Taffin Stedenbouwkundig ambtenaar Ieper
Lieven Stubbe Milieu-educatief beambte Ieper
Dries Vanhove Ir. Architect en Msc. in conservation
Marc Dewilde Erfgoedonderzoeker archeologie, Agentschap Onroerend Erfgoed
Tijs Goethals Stadsarchivaris Poperinge en Vleteren
Jan Decorte Erfgoedcoördinator CO7
Delphine Vanoverberghe Erfgoedconsulent CO7
Rosita Boussemaere Coördinator CO7