Steen- en buizenbakkerij Dumoulin

De bakkerij in Wijtschate is een zeer waardevolle getuige van de industriële activiteit in de Zuidelijke Westhoek. Naast ander bedrijfserfgoed dat er bewaard is gebleven, zoals machines en gereedschap, springt vooral de Hoffmann ringoven in het oog.

De site, die tot 2000 beschermd was, werdmeer toegankelijk gemaakt via

ETWIE zorgde voor een bredere kijk op het steenbakkerij erfgoed in Vlaanderen.

Meer info over de Steen- en buizenbakkerij Dumoulin: https://steenbakkerijdumoulin.org/home/historiek/

Filmpjes

Dit project kwam tot stand met medewerking van volgende partners: