Steen- en buizenbakkerij Dumoulin

De bakkerij in Wijtschate is een zeer waardevolle getuige van de industriële activiteit in de Zuidelijke Westhoek. Naast ander bedrijfserfgoed dat er bewaard is gebleven, zoals machines en gereedschap, springt vooral de Hoffmann ringoven in het oog.

De site, die tot 2000 beschermd was, wordt meer toegankelijk gemaakt via een bedrijfs-historisch onderzoek, rondleidingen op Open Monumentendag 2018 en een restauratie- en herbestemmingsoefening in samenwerking met opleidingen renovatietechnieken en monumentenzorg.

Meer info over de Steen- en buizenbakkerij Dumoulin: https://steenbakkerijdumoulin.org/home/historiek/

Filmpjes