De Mote

De Sint-Elooismote werd eind 2016 aangekocht door Natuurpunt en omvat een 2,83 hectare groot weiland met een achtvormige walgracht. Door zijn lage ligging in de vallei van de Steenbeek is het weiland moerassig en doen de grachten dienst als natuurlijke waterbuffer. De Mote is een belangrijke stapsteen voor fauna en flora, gelegen in agrarisch gebied omringd van akkers en weilanden.

Naast de hoge natuurwaarden, blijkt dit perceel ook historisch van belang te zijn. De 8-vormige walgracht gaat terug op een middeleeuwse site met een dubbele omwalling. De Mote ontstond als nederzetting met walgrachten en hoeve voor de heren van Sint-Elooi.

Het gebied werd tijdens de zomer van 2017 i.s.m. het Regionaal Landschap Westhoek ingericht, in het kader van het provinciale project ‘kamsalamander’. Op Erfgoeddag 2018 – tevens Dag van de Aarde - werd het natuurgebied officieel geopend.

De site wordt meer toegankelijk gemaakt door historisch onderzoek en archeologisch booronderzoek, de opmaak van infoborden en de organisatie van rondleidingen op Erfgoeddag en Open Monumentendag 2018.

Meer info over De Mote: https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/de-mote