Partons 2.0

Opzet

Partons 2.0 is een grensoverschrijdend samenwerkingsproject en staat voor PARTicipatieve ONtwikkeling van de Streek - développement participatif du territoire. Het project wil de grensstreek doen heropleven.

Zowel publieke als commerciële dienstverlening voor de burger zijn stilaan aan het verdwijnen in de grensstreek. Vooral in de landelijke regio van de grensoverschrijdende Westhoek worden minder mobiele inwoners hierdoor getroffen. Ook de sociale cohesie van de dorpen in deze regio komt hierdoor in het gedrang. Om de dienstverlening en de sociale cohesie in het landelijke gebied van de Westhoek te versterken wordt een participatief project opgezet waarbij bewoners en lokale besturen een rol spelen bij de aanpak van deze uitdaging.

Binnen dit project neemt Erfgoedcel CO7 deel aan een actie voor het opzetten van een participatief landschapsobservatorium van de Westhoek. Oude foto's uit de erfgoedbank 'WESTHOEK verbeeldt' vormen een beeld van de veranderingen in het landschap en de dienstverlening in de regio. Het observatorium wil bewoners betrekken bij het documenteren van de evolutie van hun leefomgeving. Daarom passen we de databank aan zodat de reactiemogelijkheden uitbreiden en de participatie bijgevolg vergroot. Onze kennis over de databank en de vrijwilligerswerking van 'WESTHOEK verbeeldt', opgebouwd sinds 2004, delen we in het kader van Partons 2.0 met de Noord-Franse partners. Het observatorium zal bovendien grensoverschrijdend zijn door de verbinding met de beeldbank (médiathèque) van Wormhout.

Partners

Partons 2.0 is een project van het grensoverschrijdend Interreg V-programma France-Wallonie-Vlaanderen. De Provincie West-Vlaanderen is projectleider. Er werd een partnerovereenkomst afgesloten met EGTS GECT West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale, AGUR, Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement du Nord (CAUE), Conseil Départemental du Nord (CD59), Espaces naturels régionaux, Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale (PNRCMO), Pays des Moulins de Flandre (PMF), Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels (RLWH) en Communauté de Communes de Flandre Intérieure (CCFI).

logo Partons 2.0


Contactpersonen