Funerair Erfgoed

In 2011 verscheen een infobundel funerair erfgoed met o.a.

  • Draaiboek en werkwijze bij het inventariseren van funerair erfgoed door een deskundige-coördinator met vrijwilligers  (door Anne-Mie Havermans);
  • Rapport van het vooronderzoek van het funerair erfgoed regio CO7 (door Anne-Mie Havermans);
  • Informatie over het project Versteende Getuigenissen van TERF.