Erfgoeddepot DEPOTYZE

Het erfgoeddepot DEPOTYZE biedt een oplossing voor de depotnoden van erfgoedcollecties in de CO7-regio.

Samen sterk met erfgoed

DEPOTYZE © Piet-Albert Goethals

DEPOTYZE is een gezamenlijk depot voor erfgoedcollecties van verscheidene erfgoedbeheerders (professionele musea, gemeenten, kerkfabrieken tot vrijwillige erfgoedverenigingen en privé-eigenaars) uit de regio. Het depot wordt voor de helft gebruikt voor de collecties van Stad Ieper en de andere helft is bestemd voor collecties uit de regio. 
DEPOTYZE is eveneens een erkend onroerend erfgoeddepot voor de opslag van archeologische opgravingsarchieven en architectonische restanten.

DEPOTYZE © CO7

Daarnaast is het een nood- en transitdepot voor tijdelijke bewaring (ramp, dringende restauratie, overlijden eigenaar of stopzetting van erfgoedvereniging enz.). Er worden geen archiefcollecties of documentaire collecties opgenomen gezien de functie die het Stadsarchief Ieper vervult. (Klik hier voor meer info over een deponering)

 

Er zijn geklimatiseerde ruimtes en aangepaste bewaarsystemen per materiaalsoort (metaal, textiel, hout, aardewerk, leer, schilderijen enz.). De toestand van het erfgoedobject wordt gestabiliseerd en de levensduur hierdoor verlengd volgens de principes van preventieve conservatie.

 

  

Werkingsgebied

Kaart werkingsgebied Erfgoeddepot

 

 

 

 

 

In eerste instantie gaat het om erfgoedobjecten afkomstig uit de Zuidelijke Westhoek, meer bepaald het werkingsgebied van CO7: Ieper, Poperinge, Zonnebeke, Vleteren, Heuvelland, Mesen en Langemark-Poelkapelle of die er een link mee hebben. In tweede instantie staat het erfgoeddepot open voor erfgoedcollecties in nood en transit uit de ruimere regio.

 

 

 

 

 

Over het erfgoeddepot

 

Het depot is een ontwerp van Claeys / Haelvoetarchitecten uit Kortrijk. Het  gebouw is gerealiseerd volgens het Deens Model, een energiezuinig concept met een vernieuwend klimatisatiemodel. Er werd een geïsoleerde en luchtdichte buitenschil geplaatst boven een niet geïsoleerde vloer. De vloerplaat dient als een natuurlijk buffer, waardoor extra verwarming of koeling en dure klimaatinstallaties overbodig worden. Het gebouw is 46 op 30 meter groot en bestaat uit twee bouwlagen. 

plattegrond erfgoeddepot

  • 2.000 m² bewaarruimte: naast drie depotruimtes ook een koelcel, een ruimte voor de bewaring van objecten uit metaal, enz.
  • 800 m² functionele ruimtes: twee kantoren, een quarantaineruimte, een behandelingsruimte, een fotografieruimte, een behandelingsruimte, een atelier- en consultatieruimte, enz.

De Provincie West-Vlaanderen kreeg in mei 2017 de ‘Publica Award’ in de categorie ‘technisch meest vernieuwende, openbare bouwwerk’ voor het Erfgoeddepot DEPOTYZE. Beeldend kunstenaar Stéphanie Leblon maakte een kunstwerk voor het erfgoeddepot: het drieluik “Liquid Times”.

Meer dan een opslagplaats

Het erfgoeddepot is geen ‘afgesloten kluis’. Er wordt gestreefd naar een dynamisch depotbeleid waarbij via bruiklenen of herbestemmingen de erfgoedobjecten onder de aandacht gebracht worden. De digitale registratie en inventarisatie gebeurt via de databank, online opzoekbaar via erfgoedinzicht.be. Het depot staat open voor stage en onderzoek en er wordt een vrijwilligerswerking opgezet. Daarnaast wordt het regionaal netwerk van professionele en vrijwillige erfgoedbeheerders verder uitgebouwd om uitwisseling van kennis en expertise over behoud en beheer te stimuleren. (klik hier voor advies m.b.t. behoud en beheer van erfgoed.)

Voorwaarden voor opname

Schilderijrekken DEPOTYZE © CO7Het efgoeddepot neemt enkel objecten, collecties of ensembles in bewaring volgens specifieke opname -en aanleveringsvoorwaarden. De erfgoedobjecten blijven altijd het strikte eigendom van de eigenaar. Per m2 ingenomen opslagsysteem wordt er een vergoeding gevraagd.

 

 

Tarief

 Maandelijkse opslagvergoeding voor ‘permanente’ bewaring

  • steden en gemeentes uit het CO7-werkingsgebied:  6 euro per m² ingenomen opslagsysteem en een eenmalige instapkost van 100 euro.
  • privé-eigenaars (al dan niet uit het CO7-werkingsgebied) en steden en gemeentes buiten de CO7-regio: 12 euro per m²  ingenomen opslagsysteem en een eenmalige instapkost van 100 euro.

Maandelijkse opslagvergoeding voor tijdelijke bewaring in nood of transit

  • steden en gemeentes en privé-eigenaars uit het CO7-werkingsgebied: gratis
  • steden en gemeentes buiten de CO7-regio: 12 euro per m² ingenomen opslagsysteem en een eenmalige instapkost van 100 euro.

In deze vergoeding zijn zowel de kosten van energie, schoonmaak, behoud en beheer als het verstrekte professioneel advies inbegrepen.

Partners

CO7 is sinds 2010 betrokken bij de regionale depotwerking die ontwikkeld wordt in de Zuidelijke Westhoek. Dit gebeurt i.s.m. de Stad Ieper.