Bruiklenen en onderzoek

 © CO7

Het erfgoeddepot DEPOTYZE is geen kluis, maar een schatkamer waaruit geput wordt. Het gedeponeerde erfgoed wordt in samenspraak met de eigenaar ingezet voor onderzoek, tentoonstellingen, publicaties …

Ontsluiting

  • Bekijk op www.erfgoedinzicht.be de erfgoedcollecties.
  • Bruiklenen zijn mogelijk via het aanvraagformulier.

 

Onderzoek

Het erfgoeddepot DEPOTYZE stimuleert onderzoek vande collecties die in het depot zijn opgeslagen. Dit zowel voor externe onderzoekers van universiteiten of wetenschappelijk instellingen als onafhankelijke onderzoekers. 

Een afspraak maken kan via het bezoekersaanvraagformulier.