Archeologische topstukken geschonken aan de gemeente Heuvelland

De archeologische collectie PuSo (Putman-Soenen) werd op 29 november officieel geschonken aan de gemeente Heuvelland en zal ondergebracht worden in het Regionaal Erfgoeddepot Potyze. Daarmee worden een duurzaam beheer en ontsluiting gegarandeerd voor de komende decennia.

Neanderthalers en eerste landbouwers    

De archeologische collectie werd gedurende vijftig jaar (1961-2011) opgebouwd door vader Robert en zoon Jean Luc Putman en de schoonbroers Marc Soenen en Gilbert Ennaert.
De collectie bevat heel wat stukken van bovenlokaal belang. Zo zijn er meer dan honderd stukken die minstens 40.000 jaar oud zijn en toegewezen worden aan de Neanderthalers, de oudste menselijke aanwezigheid in de regio. Duizenden silexwerktuigen, fabricagemateriaal  en een aantal potscherven getuigen van de komst van de eerste landbouwers van de heuvelstreek, zo’n 6000 jaar geleden.

Keltisch fort op Kemmelberg in 2018 archeologisch beschermd  

Tenslotte leverden de eerste kleinschalige opgravingen ook heel wat materiaal uit de IJzertijd, bij het brede publiek beter bekend als de Keltische periode. Dit was de start voor het op de kaart zetten van de Kemmelberg als een dominerend regionaal centrum rond de 5de eeuw voor Christus. In 2018 werd de top van de Kemmelberg ook archeologisch beschermd door de Vlaamse Overheid voor de aanwezigheid van deze site.

Veilig onderkomen in Regionaal Erfgoeddepot Potyze

Alle vondsten van de PuSo collectie worden in het Regionaal Erfgoeddepot Potyze ondergebracht om een kwaliteitsvolle bewaring te garanderen. CO7 zal de collectie beheren en zorgen voor digitale toegang om zo onderzoek en ontsluiting te faciliteren. De archieven van PuSo zullen door de gemeente Heuvelland bewaard en toegankelijk gemaakt worden.

Het verhaal naar het brede publiek brengen

Deze schenking moet de start worden van een grotere visibiliteit van het rijke verleden van Heuvelland. In de toekomst wil de gemeente samen met de verschillende partners de bestaande publieksontsluiting versterken en uitbreiden. Binnenkort ontwikkelt de provincie West-Vlaanderen een Keltische speelzone in de schaduw van de Kemmelberg, komt er in 2021 een tijdelijke tentoonstelling en wordt onderzocht om de collectie in de toekomst permanent te ontsluiten.

 

Contactpersonen